Nowy zarząd

Home / Aktualności / Nowy zarząd

Prezes – Ewa Pilawa,

Wiceprezes – d.s. informacji i popularyzacji przedsięb., kontaktów zewnętrznych – Marcin Woś,

Wiceprezes – d.s. finasowo-gospodarczych Kongregacji – Wojciech Wróbel,

Wiceprezes – d.s. realizacji przedsięwzięć statutowych – Sabina Miazga,

Sekretarz Zarządu – Małgorzata Kaplita,

Członek Zarządu – Roman Łyko,

Członek Zarządu – Łukasz Wąsacz,

COROCZNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW KONGREGACJI PRZDSIĘBIORCÓW ZIEMI ŁAŃCUCKIEJ

walne
Zebranie Walne Kongregacji

Tegoroczne Walne Zebranie upłynęło w tematyce podsumowania 2- letniej działalności nowego zarządu oraz przedstawienia planów na kolejny rok. Przez ostatnie dwa lata zarząd i członkowie Kongregacji uczestniczyli w wielu ważnych dla miasta wydarzeniach, jednocześnie promując je w Gazecie Łańcuckiej. Odbyły się dwa Walne Zebrania, członkowie mogli się bawić na dwóch integracyjnych zabawach karnawałowych i biesiadzie przy ognisku.  Na zaproszenie posła Kazimierza Gołojucha pojechali na wycieczkę do Warszawy. W grudniu ubiegłego roku odbyło się Święto Kupca, na które również w tym roku zapraszała prowadząca zebranie prezes Ewa Pilawa. W kwietniu tego roku natomiast ,odbyła się wystawa poświęcona pamięci braci Cetnarskich, której współorganizatorem  była Kongregacja Przedsiębiorców Ziemi Łańcuckiej.

Plany i założenia na nadchodzący rok to przede wszystkim zwiększenie liczby członków Kongregacji, więcej integracyjnych spotkań,  wspieranie ważnych wydarzeń i uroczystości poprzez opisywanie ich w Gazecie, zwiększenie punktów sprzedaży miesięcznika, a tym samym zwiekszenie jego nakładu.

Zarząd zachęca szczególnie młodych przedsiębiorców do wstąpienia w szeregi Kongregacji, co niesie za sobą obopulne korzyści. Organizacja  reprezentuje interesy przedsiębiorców wśród władz państwowych i samorządowych, organizuje różne formy współudziału przedsiębiorców w życiu społeczno- gospodarczym, zapewnia obronę przedsiębiorców i wstawiennictwo w sprawach spornych wobec innych organów, współdziała z organizacjami prowadzącymi działalność informacyjną, reklamową i promocyjną, buduje wzajemne dobre relacje wśród przedsiębiorców.