Cel

Home / O NAS / Cel

Reprezentacja i obrona prywatnych przedsiębiorców oraz udzielanie pomocy w racjonalizacji ich działalności zawodowej