Najważniejsze wydarzenia

Home / O NAS / Najważniejsze wydarzenia

13.02.1994 r. – I Walne Zebranie Członków i Założycieli Kongregacji Prywatnych Przedsiębiorców Ziemi Łańcuckiej. Spotkanie odbyło się w MDK w Łańcucie, gościł na nim jedyny żyjący  członek i działacz Kongregacji Kupieckiej w Łańcucie z lat 1938-1949 Andrzej Kunysz. Spotkanie miało na celu przedstawienie prac organizacyjnych Kongregacji, ustalenie jej zadań i zakresu działania. Uchwalony został Statut Kongregacji , Regulamin Sądu Koleżeńskiego i Regulamin Rzecznika Dyscyplinarnego. Omówiono kwestię godła Kongregacji. Zarząd postanowił, że godło poprzednich Kongregacji- sylwetka żaglowca, będzie najodpowiedniejszym wyborem.  Poruszono również temat  reaktywowania „Gazety Łańcuckiej”.

18.02.1994 r.- spotkanie w Urzędzie Miasta przedstawicieli Kongregacji z władzami miasta, w celu przedstawienia stanowiska odnośnie możliwości współdziałania organizacji z władzami miejskimi, na szczeblu spraw związanych ze środowiskiem przedsiębiorców.

15.03.1994 r- spotkanie w Urzędzie Skarbowym przedstawicieli Kongregacji z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Łańcucie. Tematem spotkania było zwrócenie uwagi na potrzebę udziału urzędu w działaności informacyjno- doradczej w sprawach prawno- finansowych, z którymi często borykają się przedsiębiorcy.

28.03.1994 r.- powszechne zebranie Zarządu Kongregacji, najważniejszą kwestią zebrania było powołanie dyrektora biura Kongregacji, którym został Janusz Woda. Powierzono mu obowiązek dbania o prawidłowe funkcjonowanie biura min. w zakresie działalności finansowej. Uchwalono również regulamin Kół Przedstawicielskich oraz zatwierdzono pierwsze Koło Kwiaciarzy.

18.05.1994 r.- zebranie Zarządu Kongregacji, na którym przedstawiono kandydatów w wyborach samorządowych z ramienia Kongregacji oraz projekt kampanii wyborczej. Podjęto decyzje o wydaniu pierwszego (zerowego) numeru „Gazety Łańcuckiej”

20.06.1994 r. – zebranie Zarządu Kongregacji, podjęto decyzję o cyklicznym wydawaniu „Gazety Łańcuckiej” oraz zatwierdzono powstanie Koła Przewoźników.

17.09.1994 r.- zebranie Zarządu Kongregacji, głównym tematem była kwestia zorganizowania festynu ofertowo- reklamowego Kongregacji i promocji „Gazety Łańcuckiej” . Ustalono, że festyn odbedzie sie 02.10.1994 r w Soninie, tak też się stało. Główną atrakcją festynu był mecz piłki nożnej, na stadionie „SAWY” w Soninie. Na przeciwko siebie stanęły dwie drużyny ” WERSAL” i „KONGREGACJA”. Z wynikiem 4:2 puchar od redaktora naczelnego „Gazety    Łańcuckij” odebrała drużyna „WERSALU”. Przed meczem działacze „Sokoła” zorganizowali gry i zabawy dla dzieci oraz loterię fantową. Odbył się także min. pokaz mody jesienno- zimowej, prezentacja sprzętu RTV najwyższej jakości oraz pokaz samochodów rajdowych.

23.11.1994 r.- zebranie Zarządu Kongregacji, omawiano kwestie imprez dla członków organizacji, oraz dla łańcuckich dzieci, w związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia. I tak, 18 grudnia w Rynku w Łańcucie odbyły się mikołajki dla dzieci, podczas których rozdano ponad 2000 upominków ufundowanych min. przez członków Kongregacji.

20.12.1994 r- odbyła się uroczystość wmurowania, w ścianę budynku zwanego „GWIAZDĄ” przy ulicy Danielewicza w Łańcucie, tablicy pamiątkowej dla uczczenia 100- nej rocznicy powstania Stowarzyszenia Mieszczan „GWIAZDA”, którego założycielem był Jan Cetnarski . Tablica ufundowana została przez przedsiębiorców zrzeszonych w Kongregacji Prywatnych Przedsiębiorców Ziemi Łańcuckiej.

29.01.1994 r.- Kongregacja zorganizowała zabawę choinkową w Szkole Podstawowej nr 2 w Łańcucie, dla dzieci łańcuckich przedsiębiorców i ich pracowników. Były prezenty, tańce, konkursy.

23.04.1995 r.- Walne Zebranie Członków Kongregacji. Kluczową sprawą poruszoną na zebraniu  był wybór nowego prezesa, którym w drodze głosowania został Kzimierz Kuźniar. W dniu zebrania poświęcono również tablicę pamiątkową wmurowaną w budynek „GWIAZDA”.

26.04.1995 r.- zebranie Zarządu, na którym zaproponowano zorganizowanie kiermaszu towarów przecenionych z okazji Dnia Dziecka. Kiermasz odbył się 28 maja, dzięki loterii fantowej udało się zebrać pieniądze na rzecz fundacji pomocy młodzieży „Wzrastanie”.

26.07.1995 r.- zebranie Zarządu Kongregacji, tematem zebrania była propozycja Towarzystwa „Sokół” wzięcia udziału w organizacji festynu na terenie „Sokoła”

29.09.1995 r.- zebranie Zarządu Kongregacji, propozycja zorganizowania festynu pod nazwą „Jesień Łańcucka”.

06.12.1995 r.- po raz kolejny, Kongregacja Prywatnych Przedsiębiorców Ziemi Łańcuckiej wraz z Miejskim Domem Kultury , zorganizowała Mikołajki dla dzieci w Rynku w Łańcucie, rozdano ok 1000 upominków.

10.12.1995 r.- w restauracji „Pałacyk” odbyło się spotkanie opłatkowe, w którym wzięli udział członkowie Kongregacji wraz z rodzinami.

Przez kolejnych kilka zebrań Zarządu, omawiana była kwestia sztandaru dla Kongregacji. Poruszano kwestie wyglądu, rozmiaru oraz sposobu wykonania.  Tradycyjnie, pod koniec karnawału ’96 r. zorganizowana została zabawa choinkowa dla dzieci.

12.05.1996 r.- odbyło się inauguracyjne spotkanie Koła strzeleckiego przy Kongregacji Prywatnych Przedsiębiorców Ziemi Łańcuckiej. Główną atrakcją dnia było strzelanie, w którym  brali udział członkowie Kongregacji, pracownicy Agencji Ochrony Firmy Wersal oraz zaproszeni goście.

16.11.1996 r- w MDM w Łańcucie Kongregacja zorganizowała dwie harytatywne imprezy pod nazwą „Biesiada Rozrywki” oraz 29.12.1996 r. w Wysokiej „Biesiada Rozrywki- Poprawiny”, z których całkowity zysk został przekazany Związkowi Niewidomych w Łańcucie.

08.12.1996 r- Kongregacja obchodziła swoje święto, w tym dniu została odprawiona uroczysta msza święta w kościele farnym, podczas której na stopniu ołtarza prezentowany był nowy sztandar Kongregacji. Po mszy świętej, członkowie Kongregacji wraz z rodzinami, spotkali się w Restauracji Zamkowej. Uroczystość, swoją obecnością  zaszczycili goście  najwyższych szczebli łańcuckich  władz miasta i kościoła.

Tuż  przed końcem roku ’96 Kongregacja, przy współudziale Cechu Rzemiosł Różnych w Łańcucie, zorganizowała szkolenie dla kierownictwa i właścicieli, zakładów pracy. Szkolenie dotyczyło nowych przepisów w Kodeksie Pracy jak i BHP.

13.04.1997 r.- uroczyste poświęcenie Sztandaru Kongregacji Prywatnych Przedsiębiorców Ziemi Łańcuckiej. Uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową, wmurowaną w budynek „Gwiazda”, następnie odbyła się uroczysta msza święta, podczas której poświęcono Sztandar Kongregacji. Po mszy udano się do Miejskiego Domu Kultury, gdzie fundatorzy Sztandaru dokonali uroczystego wbicia ok. 70 symbolicznych”gwoździ”. Zakończeniem uroczystości był poczęstunek w Restauracji „Zamkowa”.