Rys historyczny

Home / O NAS / Rys historyczny

III Kongregacja Prywatnych Przedsiębiorców Ziemi Łańcuckiej została powołana 13 lutego 1994 roku. Korzenie Kongregacji sięgają jednak zamierzchłych czasów, kiedy to w Łańcucie działała Kongregacja Kupiecka Krakowska, której początki datuje się na XVII wiek, była ona wówczas podporządkowana centrali w Krakowie, jednak z potrzeby odłączenia się od niej kupców Łańcuckich, w 1939 roku powstała I Kongregacja Łańcuckich Przedsiębiorców, której założycielem był Aleksander Chmiel, jednak w związku z trwającą wojną została zlikwidowana przez okupacyjne władze w 1942 roku. Tuż przed zakończeniem II wojny światowej w marcu 1945 roku powołano do życia II Kongregację, której prezesem został Franciszek Spis. Zachodzące zmiany w powojennym Łańcucie doprowadziły do zminimalizowania sektora prywatnego handlu, a tym samym do likwidacji II Kongregacji co miało miejsce w 1949 roku. Ostatni prezes organizacji Franciszek Rejzer złożył rezygnację 24 maja 1949 roku. Tuż po upadku komunizmu w Polsce, po raz kolejny zaistniały warunki do rozwoju przedsiębiorczości, dlatego też Krzysztof Gilewicz wraz z łańcuckimi przedsiębiorcami podjął inicjatywę powołania kolejnej już III Kongregacji Prywatnych Przedsiębiorców Ziemi Łańcuckiej, jednocześnie 80 założycieli zdecydowało o powołaniu miesięcznika regionalnego „Gazeta Łańcucka”.

Prezesi III Kongregacji Przedsiębiorców Ziemi Łańcuckiej:

prezes i założyciel Krzysztof Gilewicz 13.02.1994- 23.04.1995,

prezes Kazimierz Kuźniar 23.04.1995- 12.07.1998,

prezes Roman Bijak 12.07.1998- 07.09.2003,

prezes Kazimierz Kuźniar  07.09.2003-

Redaktorzy naczelni „Gazety Łańcuckiej”:

red. Krzysztof Gilewicz 13.02.1994- 01.11.1995,

red. Janusz Klich 01.11.1995- 01.11.1996,

red. Krzysztof Gilewicz 01.11.1996- 01.05.1997,

red. Anna Rakuś 01.05.1997- 01.01.2002,

red. Krzysztof Gilewicz 01.01.2002- 07.09.2003,

red. Jerzy Sołtys 07.09.2003-