Redakcja

 

Gazeta Łańcucka - Miesięcznik regionalny
ISSN-1233-2909

Adres Redakcji:
ul. 3-go Maja 25, 37-100 Łańcut
tel. 609 214 208
www.gazetalancucka.pl
kontakt@gazetalancucka.pl

Redaguje zespół:
Redaktor Naczelny - Paulina Chmiel
Bernadetta Kochman, Daniel Mac, Łukasz Burda, Jan Kielar, Adam Kunysz,
Piotr Dubiel, Diana Stępień, Aneta Bester, Michał Okrzeszowski

Skład:
Agnieszka Mac-Uchman | www.artdecorating.pl

Druk:
Techgraf Łańcut

Wydawca:
Kongregacja Przedsiębiorców Ziemi Łańcuckiej

Odpowiedzialna:
Prezes Ewa Pilawa

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych.
Zastrzega sobie prawo do redagowania, skrótów oraz zmiany tytułów tekstów nadesłanych do druku.
Redakcja nie bierze odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń.
Gazeta Łańcucka jest zrzeszona w Polskim Stowarzyszeniu Prasy Lokalnej w kraju i za granicą.